Salong om individualism

Posted on April 1, 2016
Filed Under Salonger | 1 Comment

Svenskarna är världens mest individualistiska folk, men vad innebär individualismen? Svaret på frågan spelar roll för politiken (om bara individer har intressen, kan inte nationer ha det), vetenskapen (om fundamentala förklaringar av sociala fenomen måste handla om individer, så kan de inte handla om strukturer), och personliga val (om jag bör jag vara individualistisk, bör jag inte inordna mig i gruppen). Frågor om individualism kan man också stöta på i antal olika områden inom filosofin. Ämnet för salongen tisdag den 5 april, 18:00 på Stadsbiblioteket är alltså individualism.

Här några filosofiska aspekter av individualismen som man kan fundera på inför salongen. En distinktion är den mellan individualism i etisk bemärkelse – det enda som är värdefullt är individer – och individualism som ett krav på samhällsvetenskapliga förklaringar, dvs att förklaringar handlar om individer och inget annat. Etiska individualister menar att det enda som slutgiltligen har värde är individer, men för att uttolka vad detta betyder behöver man kanske fundera både över politisk filosofi och meta-etiska frågor om vad värde egentligen är. Metodologiska individualister tänker sig att till syvende og sidst måste varje förklaring av sociala fenomen koka ner till individers handlande och att man därför bör reducera bort sådant som normer och institutioner om man verkligen vill förklara varför samhället ser ut som det gör.

Här väcks alltså frågor inom vetenskaps- och kunskapsteori: Vad är en bra förklaring? Måste en förklaring av sociala fenomen ha att göra med individer? Och kan man på förhand sätta gränser för hur förklaringar ser ut?

Individualismen väcker också frågor inom etik och politisk filosofi. Ett område att undersöka är den så kallade värdeteori, dvs. området som undersöker på vilka sätt kan saker och ting ha värde. Den etiska individualismen tycks implicera att bara individer har värde i sig och att allt annat som verkar värdefullt får sitt värde genom att vara bra för individer, är det en rimlig position?

Många av de centrala debatterna i politisk filosofi kan förstås som en komflikt mellan individualism och kollektivism, t.ex. kan man kombinera med jämlikhet med individualism? För att förstå individualismen så behöver man också förstå på vilket sätt och när den skiljer sig från andra positioner.

Slutligen finns här en fundamental fråga om hur man bör leva sitt liv, vilken, som så ofta, bäst illustreras av ett Monty Python-klipp: https://www.youtube.com/watch?v=QereR0CViMY

 


Dags att gå på salong!

Posted on March 6, 2016
Filed Under Salonger | 2 Comments

8 mars: Öppna gränser

Just nu pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Många flyr ifrån krigshärjade länder. Detta reser många frågor om medmänsklighet och om etik och människosyn. Har vi en moralisk skyldighet att hjälpa dessa människor? Hur ska ansvaret fördelas? Vem bär egentligen ansvaret för människor som flyr när länder misslyckas med att skydda sina medborgares rättigheter? Har stater överhuvudtaget rätten att vägra skydd åt människor på flykt eller att sätta upp gränskontroller? I denna salong kommer vi att diskutera dessa och andra frågor om migration och om öppenhet.

Med Sara & William.

Salongen går av stapeln i biblioteket i Kista Galleria — välkomna!


Uppfostran – Salong Tisdag 8/12, kl. 18.00-19.30

Posted on December 4, 2015
Filed Under Dagens Sherpa | Leave a Comment

Den 8 december är det dags för en ny salong på Stockholms Stadsbibliotek. Vi kommer att gästas av Dan Munter. Här är några av hans tankar om föräldraskap inför salongen.

“Barnuppfostran slutar aldrig att generera infekterade diskussioner. De flesta kommer nog ihåg debatter om hämtningstider, curlande barn, framåtvända barnvagnar, mobilzombiföräldrar och skärmtid.

Åtminstone jag tycker att det är svårt att hitta balansen mellan att ställa krav och ge frihet; mellan kortsiktiga vinster och långsiktiga mål; mellan att inte kräva lydnad och disciplin men att ändå bli åtlydd och ha tillräcklig kontroll. Det finnas värden som står i konflikt med varandra och där för mycket av något värdefullt kan bli negativt.

Jag har därför ställt upp tio tumregler för att förebygga mycket av det jag tycker mig se: ängsliga föräldrar som inte vågar ta konflikter; stressade föräldrar som ryter istället för att argumentera; ouppmärksamma föräldrar utan koll; överbeskyddande föräldrar som hindrar barnen att utforska; curlande föräldrar som inte vågar ställa krav. Bland dessa föräldrar återfinner jag tyvärr jag själv och texten är kanske främst ett försök att reda ut vilken typ av förälder jag vill vara och vilka krav mina barn bör ställa på mig.

Kort sagt, det är skitsvårt att vara en riktigt bra förälder och jag tror att vi borde diskutera dessa frågor och avvägningar oftare. Resultatet av att använda dessa tumregler är i bästa fall fria, trygga och mer ansvarstagande individer och jag hoppas att jag själv kan bli en bättre förälder genom att följa dessa regler lite oftare.”

/Lars


Dags för salong!

Posted on November 9, 2015
Filed Under Salonger | Leave a Comment

Tisdag 10 november: Kläder

Vestis virum reddit – kläderna gör mannen – påstod redan Quintilianus. Vad betyder det; och är det så? Med kläder skyler vi oss, samtidigt som vi visar vilka vi är. Bryr vi oss för mycket om kläder? För lite? På fel sätt? Vilken roll spelar kläder för oss, och hur bör den rollen se ut?

Med Niklas Möller & Sara Belfrage.

 

Klädsen är valfri – välkomna!


Dags för höstens första salong: Kall!

Posted on September 8, 2015
Filed Under Salonger | Leave a Comment

Kall

Ordet kallelse för tankarna till förlegade gamla kristna dogmer och föreställningar. Men kan kallelse ha en innebörd som får betydelse för den moderna människan? Vad innebär en sekulariserad kallelse? Är det en metod för den moderna människan att ge mening åt sitt liv?

Med Jan Aronson och gäst. Välkomna!


Dags för vårens första salong!

Posted on January 29, 2015
Filed Under Salonger | Leave a Comment

Nästa vecka, tisdagen den 3e februari, är det dags för vårens första salong:

BÖR VI KONTROLLERA KLIMATET?

Hotet från klimatförändringarna ökar. Vissa anser att vi därför bör kontrollera jordens klimat med teknik. Så kallad “geoengineering” skulle kunna minska klimatförändringarna men innebär nya och okända risker. Hur ska vi förhålla oss till beslut med extrema osäkerheter och konsekvenser?

Samtalet leds av Per Wikman Swahn & Niklas Möller. Se här för detaljer samt information om övriga salonger.

Välkomna!

 


Inför Rättvisa för Barn

Posted on October 27, 2014
Filed Under Dagens Sherpa, Salonger | Leave a Comment

Ofta när vi tänker om rättvisa, så verkar vi tänka på relationer mellan vuxna, men vad innebär rättvisa för barn? Det är ämnet för vår filosofisalong på Stockholms Stadsbibliotek, torsdag 6/11, mellan 18:00-19:30. Det finns många sätt att ta sig an en sådan fråga, så här kommer ett av många exempel. I förra veckan råkade jag läsa en text från Washington Posts Wonk Blog, som visade att barn i USA som växer upp under fattiga omständigheter och gör alla kloka val kan se fram emot ungefär lika stor livsinkomst som barn som växer upp under rika omständighet och hoppar av high school.

.

Om detta kan man ställa ett antal frågor. Vad innebär det att ge barn en bra start i livet? Vad innebär egentligen lika möjligheter? Under sådan omständigheter, vad är en rättvis skola? Men, här skulle jag vilja peka på en fråga som man kanske inte lägger märke till om man inte råkar, som jag, vara specialintresserad av den: Hur ska vi göra när barns och vuxnas rättigheter krockar?

Det kan vara så att föräldrar har en rättighet att göra allt det kan för sina barn. Men, det tycks också som att denna rättighet är en starkt bidragande orsak till att barn till fattiga föräldrar troligen också kommer att växa upp till fattigdom. Rika föräldrar kan investera i sina barn, medan de med få tillgångar inte kan det. Det verkar alltså finnas en konflikt mellan vissa föräldrars rättighet att investera i sina barns framtid, och andra barns framtidsutsikter. Hur ska man lösa en sådan konflikt? Det verkar egentligen finnas två problematiska alternativ. Endera får vi ge upp idén att föräldrar har rätt att gynna sina barn, eller så får vi säga vi får moralen kräver att vi leva med situationer som den i grafen ovan. Men det måste väl finnas fler alternativ? Det är bland annat detta vi ska diskutera på Stadsbiblioteket den sjätte november.


Lästips om tiggeri

Posted on October 8, 2014
Filed Under Dagens Sherpa | Leave a Comment

Tack alla ni som deltog i samtalet om tiggeri igår!
Kanske kan det vara av intresse att se hur Dan Egonsson, filosof i Lund, resonerar kring några av de frågor vi diskuterade igår, se Det utmanar vår sinnesro .

Sara


Salong med brännande aktuell fråga!

Posted on October 6, 2014
Filed Under Salonger | Leave a Comment

Imorgon är det dags för månadens salong på stadsbiblioteket:

7/10 Sara Belfrage & Niklas Möller – Bör vi ge till tiggare?

Tiggaren är en alltmer vanlig syn på våra gator. Många av oss känner en impuls att vilja skänka en slant. Borde vi följa den impulsen, eller borde vi avstå? Om vi borde ge något, borde det vara något annat än pengar? Spelar det någon roll varför tiggaren tigger?

Tid: 18.00

Plats: Programhörnan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73, Stockholm

Välkomna!


Dags för höstens första salong!

Posted on September 1, 2014
Filed Under Salonger | 1 Comment

Efter den strålande sommaren är det dags att börja filosofera igen! Höstens första salong går av stapeln i morgon tisdag.

 

2/9 — Kian Sigge & Micke Dubois – Vad är kön?

 

Ett genomgripande kön eller ett flytande genus? Vad syftar vi egentligen på när vi talar om män och kvinnor, manligt och kvinnligt? Är det biologi, juridik, eller egna och andras upplevelser? Venus och Mars, mansläger, feminism, heteronorm och cisnorm. Och så detta förbaskade ”hen”…

Välkomna!


keep looking »