Salong om individualism

Svenskarna är världens mest individualistiska folk, men vad innebär individualismen? Svaret på frågan spelar roll för politiken (om bara individer har intressen, kan inte nationer ha det), vetenskapen (om fundamentala förklaringar av sociala fenomen måste handla om individer, så kan de inte handla om strukturer), och personliga val (om jag bör jag vara individualistisk, bör […]

Uppfostran – Salong Tisdag 8/12, kl. 18.00-19.30

Den 8 december är det dags för en ny salong på Stockholms Stadsbibliotek. Vi kommer att gästas av Dan Munter. Här är några av hans tankar om föräldraskap inför salongen. “Barnuppfostran slutar aldrig att generera infekterade diskussioner. De flesta kommer nog ihåg debatter om hämtningstider, curlande barn, framåtvända barnvagnar, mobilzombiföräldrar och skärmtid. Åtminstone jag tycker […]

Inför Rättvisa för Barn

Ofta när vi tänker om rättvisa, så verkar vi tänka på relationer mellan vuxna, men vad innebär rättvisa för barn? Det är ämnet för vår filosofisalong på Stockholms Stadsbibliotek, torsdag 6/11, mellan 18:00-19:30. Det finns många sätt att ta sig an en sådan fråga, så här kommer ett av många exempel. I förra veckan råkade […]

Varför fackförbund?

Man skulle kunna tro att fackföreningar skulle vara ett återkommande ämne i företagsetiken och i den politiska filosofin. Men, förvånande nog, är detta en typ av organisation som knappast alls nämns i litteraturen. Nyligen gjorde jag en litteratursökning om fackföreningar, och symptomatisk nog så var den enda artikeln i företagsetik – som inte bara nämnde […]

Vad är en liberal?

Om man läser politisk filosofi kan man få intrycket att nästa oavsett vad man tycker om t.ex. fördelning eller frihet så är man liberal. Om man följer dagspolitiken, så kan det vara svårt att få ihop den bilden med, säg, Jan Björklund. Inte sällan hör man att den amerikanska användningen av termen liberal kommer av […]

Global individuell socialförsäkring

En kort uppföljning på Kalles skatteförslag. Två vanliga argument mot biståndet är att det går till fel saker och att det skapar korruption. En enkel lösning på dessa problem vore att använda biståndsbudgeten till att överföra pengar direkt och individuellt till behövande personer. Vi skulle då ge t.ex. barnbidrag direkt till föräldrar i Tanzania istället […]

Nästa veckas läxa

Den här veckan har vi diskuterat osäkerhet, marknaden och kapitalismen här i klassen. Till nästa vecka är uppgiften att ta reda på vad vi menar med dessa begrepp. Här följer några ledtrådar som ni kan ha i åtanke när ni jobbar på era uppgifter. Det råder en hög grad av osäkerhet på marknaden. Fundera över […]

Vad är en ideologi?

Det har talats mycket om pragmatism det senaste veckorna. Ett exempel på vad jag talar om finns i dagens DN där statsministern säger följande: “Vi tror ju inte idémässigt på ett statligt ägt finansiellt system. Men det kan komma ett läge där staten får gå in kortvarigt. Det har vi sett i vår egen historia, […]

Paulus argument för gayäktenskap?

Den här bloggen ska ju handla om filosofiska aspekter på dagsaktuella frågor. Tvärr så finns det inte så mycket filosofiskt innehåll i de frågor jag funderat mest över i veckan: Hur kommer det att gå för Färjestad i år? Och, hur lågt kan John McCain sjunka? Därför kommer dagens blogg att ta sin utgångspunkt i […]

Gener och ansvar

Genvariant 334 ska enligt en av alla dessa sensationella forskningsgrupper inom genetik påverka i vilken grad män klarar av att knyta an till sina respektive partners. Detta reslutat har, som forskning om gener tenderar göra, skapat viss debatt. I DN i dag försöker Karin Bojs skapa ordning i debatten i en krönika med namnet Vi […]

keep looking »