Reflektion pseudoreligion

Jag kunde ana en viss blygsel och försiktighet i samband med den senaste Filosofiska Salongen onsdagen 16 nov på Stadsbiblioteket. Temat pseudoreligion trodde jag skulle driva upp höga vågar av affektivt laddade meningsskiljaktigheter. Men istället fördes ett sansat och förnuftigt samtal om pseudoreligioners legitimitet. Mitt intryck var en öppenhet och tolerans inför fenomenet. Detta för […]

Äkta vara eller inte?

Pseudo handlar om någonting som är falskt. Ger sken av att vara äkta men som inte är det. Exempel är pseudovetenskap som ska ge sken av vetenskaplig status men i själva verket inte alls lever upp till dess standard. Även inom filosofin används termen pseudofilosofi för den form av filosoferande som inte lever upp till […]

Pseudoreligion – vad är det?

Nästa Filosofiska Salong den 16 nov kl 18 00 på Stadsbiblioteket kommer ha temat pseudoreligion. Men vad är det? Upprinnelsen till det hela var på Lars disputationsparty. Jag stod och pratade med Dan och hade någon sorts utläggning om någonting. Dan kommenterade att ”det där låter pseudoreligiöst”. Överraskad, stum men därefter nyfiken kommer jag ihåg […]

Otrohet

Otrohet behöver inte bara handla om sexuell otrohet. Senaste tidens händelser kring Juholt kan väcka frågan om exempelvis en partiledare kan vara otrogen? Alltså inte i sexuell mening utan i en annan betydelse. Otrohet kan handla om att man inte är lojal mot vissa kärnvärden i en politisk rörelse. Att man sviker att leva upp […]

Ett nytt gudsbegrepp?

I går kväll träffades Sherpagänget för en formell träff med utrymme för informellt prat. Alltid lika stimulerande och tankeväckande. En av vårens salonger behandlade temat absoluta förbud. Flera i publiken menade att tanken på absoluta förbud inte alls är orimlig och gav olika exempel på absoluta förbud. Exempelvis att man inte får skräpa ned. Efter […]

Ingen konst alls

Den 25 november kommer Filosofigruppen Sherpa i samarbete med Stadsbiblioteket hålla Filosofisk Salong mellan 19-21 på Stadsbiblioteket. Rubriken för kvällen är Konst och Moral. Är konsten ett område där moralens regler inte gäller? Är konstens uppgift rent av att ifrågasätta och pröva våra föreställningar om etik? Finns det legitima gränser för konstens form och innehåll? […]

Svininfluensan och ansvaret

Imorgon kommer Filosofigruppen Sherpa i samarbete med Stadsbiblioteket hålla Filosofisk Salong mellan 19-21 på Stadsbiblioteket. Rubriken för kvällen är Förtjänst och Ansvar. När är man ansvarig för sina handlingar? Om man är ansvarig – bör man då belönas eller bestraffas? Riksdagsmännen har på senare tid varit i fokus just för ansvarsfrågorna och förtjänst exempelvis vad […]

Filosofi som en korkad verksamhet

Under en lång tid har jag burit på frågor om filosofi och hur man bör filosofera. Senast på Salongen när min vän och kollega sa att filosofin är förnuftets röst hajade jag till: är det sant? Är filosofi en förnuftig verksamhet? Bör filosofi enbart bedrivas med förnuftet? Någonstans bland Platons dialoger vill jag minnas att […]

Pedofili och ondskan

I veckan skrev DN med referens till en nyligen publicerad FN-rapport att 750 000 pedofiler ständigt är på nätet och letar efter barnpornografi eller offer i det riktiga livet. Enligt FN:s barnfond UNICEF ökar antalet bilder på utnyttjade barn och de blir allt mer grövre och chockerande. UNICEF beräknar att antalet webbsidor som utnyttjar underåriga överstiger […]

Upplevelse som existensmål

Det finns ett klassiskt tankeexperiment inom filosofin som lanserades av Harvardprofessorn Robert Nozick (Anarki, stat och utopia, 1974) där läsaren ombeds föreställa sig att det fanns en upplevelsemaskin som förser en med alla de upplevelser man skulle kunna önska sig. Alla upplevelser är möjliga att få. Hjärnan stimuleras via en sinnrik upplevelsemaskin kopplad till en […]