Uppfostran – Salong Tisdag 8/12, kl. 18.00-19.30

Den 8 december är det dags för en ny salong på Stockholms Stadsbibliotek. Vi kommer att gästas av Dan Munter. Här är några av hans tankar om föräldraskap inför salongen. “Barnuppfostran slutar aldrig att generera infekterade diskussioner. De flesta kommer nog ihåg debatter om hämtningstider, curlande barn, framåtvända barnvagnar, mobilzombiföräldrar och skärmtid. Åtminstone jag tycker […]

Inför Rättvisa för Barn

Ofta när vi tänker om rättvisa, så verkar vi tänka på relationer mellan vuxna, men vad innebär rättvisa för barn? Det är ämnet för vår filosofisalong på Stockholms Stadsbibliotek, torsdag 6/11, mellan 18:00-19:30. Det finns många sätt att ta sig an en sådan fråga, så här kommer ett av många exempel. I förra veckan råkade […]

Lästips om tiggeri

Tack alla ni som deltog i samtalet om tiggeri igår! Kanske kan det vara av intresse att se hur Dan Egonsson, filosof i Lund, resonerar kring några av de frågor vi diskuterade igår, se Det utmanar vår sinnesro . Sara

Filosofisk salong om Kärlek med Tulsa Jansson

På onsdag 8e håller vi Filosofisk Salong på temat Kärlek – Vad är det? Tulsa Jansson (aktuell med boken Du har svaren!) introducerar och leder tillsammans med sherpan Jan Aronsson diskussionen. Frågor som kan dyka upp: Är kärlek obegränsad välvilja utan egenintresse eller är det tvärtom något som vi efter förmåga använder för eget välbefinnande? […]

Moralisk popkrönika

När jag läser Fredrik Strages krönikor är det sällan just för den moraliska analysen, men idag har han lyckats förena underhållning med god moralisk argumentation på ett sätt som jag skulle vilja se mer av. Läs den! Och +1 för FUCK OFF ARLANDA UTPRESS. //Niklas

Fru Gårman och människobilden

DN återberättar idag tidningen 18 minuters rapport om att Uppsala kommun satt upp fel Fru Gårman-skyltar. Det är en version som enligt Expressen en gatuchef i Hässleholm föreslagt men som ansågs alltför yppig och kortkjolad. I bloggosfären tycks vissa vara positiva till könsblandade skyltar och många tycka att det är fånigt och slöseri med offentliga […]

Vårens salonger 2012

Vårens salongsschema finns nu att tillgå här på sidan. Första salongen hålls 22/2 och handlar om arbetslinjen! Lägg märke till att vi flyttat salongerna till Medborgarplatsens bibliotek. Kom och resonera med oss!

Bland tomtar och troll

När jag flög till England för några månader sedan satt jag bredvid en trevlig medelålders kvinna från Dalarna som berättade om den medium-skola som hon gick på där och hur verksamheten som medium fungerade. Det kunde fungera olika, berättade hon, men gemensamt för just medier var att de fick kontakt med människor från andra sidan. […]

Reflektion pseudoreligion

Jag kunde ana en viss blygsel och försiktighet i samband med den senaste Filosofiska Salongen onsdagen 16 nov på Stadsbiblioteket. Temat pseudoreligion trodde jag skulle driva upp höga vågar av affektivt laddade meningsskiljaktigheter. Men istället fördes ett sansat och förnuftigt samtal om pseudoreligioners legitimitet. Mitt intryck var en öppenhet och tolerans inför fenomenet. Detta för […]

Äkta vara eller inte?

Pseudo handlar om någonting som är falskt. Ger sken av att vara äkta men som inte är det. Exempel är pseudovetenskap som ska ge sken av vetenskaplig status men i själva verket inte alls lever upp till dess standard. Även inom filosofin används termen pseudofilosofi för den form av filosoferande som inte lever upp till […]

keep looking »