Borde vi avskaffa arv?

I ljuset av några debattartiklar på DN debatt synar jag här några argument för och emot att avskaffa rätten och möjligheten att ärva. Texten har i viss mån en debatterande form men syftet är att klarlägga vilka som är de viktigaste argumenten mot avskaffat arv och hur starka dessa är. Den 13/1 argumenterade advokat Svante […]

Tillämpad distributiv rättvisa

Jag arrangerar ett läger i sommar som bygger på en stark idé om jämlikhet och solidaritet. Vissa som är intresserade av lägret har ont om pengar och upplever lägeravgiften som hög. Vissa anser att det i lägrets anda borde finnas en större solidaritet i prissättningen. Se där ett vardagligt, tillämpat problem för den distributiva rättvisan! […]

Intuitioner om ansvar och förtjänst – bättre sorterade

För en vecka sedan hade Sherpa en Filosofisk salong på Stadsbiblioteket. Temat var Ansvar och Förtjänst. Här är några intuitioner på temat. Intuitioner har ju nackdelen att de tenderar att vara inbördes inkonsistenta men det kan ibland medföra en intressant spänning. Frågan återstår ju sedan: vilka ska jag överge eller modifiera? 1. Den som ges […]