Informerade och engagerade?

Rubriken: “Bara var sjätte förstår hur man ska få pension” Ur innehållet: “Ska systemen fungera som tänkt förutsätter det ett aktivt intresse och engagemang” Kommentar: Marknadsreformerna av el, tele och pension kring millenieskiftet förändrade vardagen för oss alla. Tanken var som citatet ovan visar att medborgarna, numera kunderna, skulle vara aktiva och engagarade på marknaden. […]