Smutsig solbränna

DN skriver idag om hur illegala invandrare från Burma utnyttjas inom bygg- och turistindustrin i Thailand. Swedwatch och Fair Trade Center har skrivit en rapport. Problemet är komplext. Av ca 2 miljoner Burmeser i Thailand saknar ca 1,5 miljoner officiell status. Många skulle kvalificera som politiska flyktingar om dokumentation fanns eller undersökningar prioriterades. Thailändska företag […]

SVT argumenterar

Bolibompa och Lilla Sportspegeln hör till de program som flyttats från SVT till nya kanalen SVT B, dvs SVTs barnkanal. Resultatet är att dessa program tappat rejält med tittare, Bolibompa fler än var tredje och Lilla Sportspegeln fler än hälften. SVT tonar ner siffrorna och ger olika mer eller mindre relevanta förklaringar. Men nog är […]

Förmåner

Anställda på Riksbanken kan låna pengar till en mycket låg ränta, motsvarande ca hälften av vanlig bolåneränta. Är detta ett moraliskt problem? Mot: Många arbeten innebär förmåner, det är ett sätt att göra arbetsplatsen attraktiv, att motivera de anställda och att rekrytera nya medarbetare. Detta är en viktig och oskyldig del av löne/personal-policy. För: Riksbanken […]

Maud och rättvisan

I gårdagens partiledardebatt sa Maud Olofsson något i stil med “Om inte 120,000 nya jobb innebär mer rättvisa så vet jag inte vad rättvisa betyder”. Kommentaren föregicks av att Lars Ohly anklagade Maud för att bedriva en orättvis politik med ökande klyftor.Jag tror Maud menar att om en utsatt grupp får det materiellt eller välfärdsmässigt […]

Nästa veckas läxa

Den här veckan har vi diskuterat osäkerhet, marknaden och kapitalismen här i klassen. Till nästa vecka är uppgiften att ta reda på vad vi menar med dessa begrepp. Här följer några ledtrådar som ni kan ha i åtanke när ni jobbar på era uppgifter. Det råder en hög grad av osäkerhet på marknaden. Fundera över […]

Risker och aktier

Börserna rasar, kurserna hoppar upp och ned. Ännu en gång ser vi att aktiekurser inte styrs så mycket av verkliga omständigheter som av förväntningar. Krisen har öppnat ett fönster för att diskutera grundläggande principer i det ekonomiska systemet. USA:s presidentkanditater har exempelvis båda föreslagit att om staten och skattebetalarna ska ta kostnaden för den extrema […]

Vad är en ideologi?

Det har talats mycket om pragmatism det senaste veckorna. Ett exempel på vad jag talar om finns i dagens DN där statsministern säger följande: “Vi tror ju inte idémässigt på ett statligt ägt finansiellt system. Men det kan komma ett läge där staten får gå in kortvarigt. Det har vi sett i vår egen historia, […]

Vetenskap och politik

Folkhälsoinstitutet har kommit fram till att drogpolitiken i Sverige saknar vetenskapligt stöd – “återhållsamheten” är inte bevisat mer effektiv än en mer liberal politik. Detta är särskilt intressant eftersom den återhållsamma linjen innebär att människor spärras in i fängelse på den enda grunden att de innehaft en särskild drog för eget bruk. Fängelsestraff innebär ett […]

Feltänk i rätttänkt artikelserie

DN:s serie om ojämlik vård är viktig, intressant och väl värd att uppmärksamma. Att jag nu uppmärksammar den genom att påpeka tankeslarv ska verkligen inte tas som kritik för serien som sådan. Det är snarast en illustration på hur lätt tankeslarv slinker in. Huvudtemat i artikeln är att det finns en positiv korrelation mellan utbildningsnivå […]

Benkes omotiverade religiositet

Det var som fan. Det var min spontana reaktion när jag såg dagens Benke-krönika i På Stan. Extra olämplig reaktion kan tyckas, men i sammanhanget liksom ändå ganska rimlig. Benke är religiös. Gud med stort G, dessutom. Det var ändå ganska otippat, åtminstone för mig, som ändå följt Bengt Ohlssons ofta stålande alster ganska väl […]