Filosofiska salonger på Stadsbiblioteket

Filosofigruppen Sherpa inleder ett samarbete med Stadsbiblioteket – med start den 10/12 bjuder vi in till en serie öppna filosofiska salonger. Tillsammans för vi utforskande och reflekterande samtal kring livets stora frågor. Serien inleds med tema Vänskap – introduktion och samtalsledning av Jan och Kalle. Mer info under fliken “Filosofiska salonger”! Välkomna!

Bistånd

Moderaterna presenterar idag sin nya biståndspolitik. Dels tar man avstånd från den tidigare moderata uppattningen att bistånd är meningslöst. Dels lanserar man vad man med ett mer övergripande ord kallar utvecklingspolitik. Jag tycker om ordet. Det mest iögonenfallande är att moderaterna vill slopa 1-procentsmålet för bistånd. Argumenten är huvdsakligen två: 1) OECD:s kriterier för vad […]

Trafikdöden

Antalet döda och svårt skadade i vägtrafikolyckor per 100 000 invånare var förra året 27 i Göteborg och 37 i Stockholm. De senaste 10 åren har siffran sjunkit med 40% för Göteborg och stigit med 60% för Stockholm. Enligt dagens DN beror de markanta skillnaderna på att Göteborg prioriterar säkerhet och satsar på fysiska åtgärder […]

Graffiti

Stockholm stad fortsätter sitt korståg mot konstformen graffiti. Nu är det verket “Fascinate” – en av Sveriges största målningar – som ska förstöras, eftersom “Graffiti skapar en osäker boende-miljö”, enligt Kristina Alvendal i dagens DN Kultur (endast i tryck – inte på dn.se). Det framgår inte vad som menas med osäker eller vilka belägg som […]