Privat paternalism

Skandia lanserar idag höjda premier för rökare. Det uttalade syftet är dubbelt: Att “bidra till färre rökare i Sverige” och att fördela kostnaderna mer rättvist mellan rökande och icke-rökande försäkringstagare. Båda målen är hedervärda förstås. Det är intressant att ett privat företag tar på sig rollen som välvillig förmyndare och rättvis fördelare. Skandias initiativ är […]

Kapitalism eller byråkrati? -Det finns alternativ

Det privata företaget Medhelp sköter sjukvårdsupplysningen i Stockholms län. För det får man betalt per samtal. Inte konstigt då att man vill hålla samtalen så korta som möjligt. Fler rekommendationer att söka akutvård kostar inte Medhelp något, så länge man lyckas behålla uppdraget. Företagets vinstintresse avspeglar sig i personalpolitiken – noggrannt reglerad arbetstid och lönebonus […]

Olaglig konst och konstiga lagar

 Apropå vårens konstskandaler och dagens besked att Victor Marx tvingats avsluta sina konststudier: Bör konst vara laglig? Här göms två frågor. För det första, bör vi följa lagen? -Självklart inte alltid, det beror på vad lagen säger och hur den tillkommit (tänk på förtryckande lagar och tänk på auktoritära stater och korruption och lobbying i […]

Förnuft och känsla

PC Jersild sätter i dagens DN fingret på något som ofta gjort mig konfunderad, nämligen många humanisters problematiska förhållande till Darwins evolutionslära. Han nämner Coetzee som tycks mena att det finns en oförenlighet mellan å ena sidan vår bristande förmåga att förstå vår tillkomst och å andra sidan vår medvetenhet om denna begränsade fattningsförmåga. En […]