Kjöllersk dumhet

Hanne Kjöller skriver ofta kloka betraktelser i DN, men ibland blir det rent ut sagt dumt. Idag: Jag läser Piratpartiets Christian Engströms kommentar till hovrättens bedömning att domaren i Pirate Bay-målet inte var jävig. Beslutet visar, enligt Engström, “att det inte går att lita på det svenska rättsväsendet”. Jag slungas tillbaka till 2001 och det […]

Upplevelse som existensmål

Det finns ett klassiskt tankeexperiment inom filosofin som lanserades av Harvardprofessorn Robert Nozick (Anarki, stat och utopia, 1974) där läsaren ombeds föreställa sig att det fanns en upplevelsemaskin som förser en med alla de upplevelser man skulle kunna önska sig. Alla upplevelser är möjliga att få. Hjärnan stimuleras via en sinnrik upplevelsemaskin kopplad till en […]

Terapeutisk evidens

En specialist i allmänpsykiatri har granskat den rapport om terapiformer som Statens beredning för medicinsk utvärdering presenterade förra året och som lett till omfattande statliga satsningar på kognitiv beteendeterapi på bekostnad av främst psykodynamisk men även existentiell och relationell terapi. Rapporten har tydligen stora brister – källor och urvalsmetoder redovisas inte, slutsatser baseras delvis på […]

Rosenrot den som trot

Det kliniska stödet för rosenrotens påstådda hälsoeffekter är mycket svagt, enligt tre forskare som skriver i dagens DN. Det är som bekant problemet med alternativmedicin, att dess möjliga effekter inte är påvisade i ordentliga studier. För vanliga läkemedel krävs visad effekt. Här finns problem med undansmusslade studier som visar på ingen eller negativ effekt, klara […]

Marknaden är dyr och ofri, säger M

I dagens DN kritiseras förslaget om avgift för byte av fond i premiepensionssystemet. Det är regeringen som tycker att det är för dyrt att låta folk byta fonder. Det lustiga i sammanhanget är att flera statliga utredningar under förra regeringen (S) handlade om hur pensionssparare och andra “kunder” skulle fås att aktivera sig på de […]

Märkligt om olika lön för olika arbete

På dagens ledarsida i DN skriver Hanne Kjöller att det är “märkligt” att Eva-Britt Svensson, Vänsterpartiets förstanamn i EU-valet, skänker bort så mycket av sin lön som EU-parlamentariker att hon bara får kvar ungefär samma belopp som hon skulle tjänat på sitt gamla jobb i Växjö kommun (dessutom behåller hon så mycket som krävs för att […]