Vinst och effektivitet

Igår föreslog Carin Jämtin på DN debatt att Sverige borde begränsa möjligheterna att ta ut vinst på offentligt finansierade verksamheter – främst skolor och olika vårdtjänster. Ett huvudargument för detta förslag var att det är ineffektivt att delar av de skattemedel som fördelas till dess områden går vidare som vinst till privatpersoner, eftersom dessa pengar […]

Jämlikhetsretorik

Hanne Kjöller har fått lite kritik här på Sherpa senaste tiden, och idag följer också jag denna minitrend. Jag blir helt enkelt förvirrad när jag läser dagens ledarkrönika (fast jag har gjort mina lappningsförsök, vilket vi kommer till). Kjöller argumenterar i jämlikhetstermer för kvalitetsmätning av läkare och därmed möjligheterna för var och en att kunna informera sig […]

“Ni har fel för ni är fundamentalister”-argumentet

Hans Bergström tycker att forskningen ska vara fri att ifrågasätta etablerade sanningar och att man i den offentliga debatten inte ska vara fundamentalistisk i sin uppfattning utan öppen för nya argument. Han tycker också att man bör väga viktiga värden mot varandra. Gott så. Detta appliceras främst på klimatfrågan där Bergström menar att det råder […]