Fullständig filosofisk förvirring

Ekonomijournalister är inte filosofer och kan inte förväntas bemästra politisk teori, men det är ändå intressant att se hur begrepp som rättvisa hanteras på ekonomisidorna. Idag kritiserar Maria Crofts, redaktör på DN:s Din Ekonomi, ett argument för avgifter på byte av PPM-fonder. Argumentet är att “fondbytena medför kostnader som belastar alla som har pengar i […]

Utilitaristen och politiken, en lite yvig reflektion

På tal om ingenting, hur bekväm skulle socialisten och liberalen känna sig om en nyttoetiker dök upp på kvällens partimöte? Ja, troligast är att både den ortodoxe liberalen (till höger om John Rawls) och den renlärige socialisten (till höger om Lars Ohly) skulle känna visst obehag. För många liberaler har frihet och rättigheter en särställning. […]

Pedofili och ondskan

I veckan skrev DN med referens till en nyligen publicerad FN-rapport att 750 000 pedofiler ständigt är på nätet och letar efter barnpornografi eller offer i det riktiga livet. Enligt FN:s barnfond UNICEF ökar antalet bilder på utnyttjade barn och de blir allt mer grövre och chockerande. UNICEF beräknar att antalet webbsidor som utnyttjar underåriga överstiger […]

Kvarteret Negern

DN rapporterar att Kvartet Negern i Karlstad ska döpas om, och det var ju inte en dag för tidigt. Även om det finns värden i att bevara historien, inklusive egennamn på kvarter från 1885, är det vi som lever här och nu som bestämmer vad vi vill föra vidare och vad vi sätter stopp för. […]

Släpp filerna fria!

Igår debatterade jag fri fildelning på filosofiska föreningen i Lund med lektorn i juridik Ulf Maunsbach och journalisten Andreas Ekström. Inför debatten skrev jag en artikel på Newsmill. I mitt inledningsanförande gjorde jag två poänger angående konsekvenserna av fri kontra begränsad fildelning som jag tycker inte kommit fram i den omfattande debatten. Den första poängen bygger […]

Godhet och Ondska imorgon!

Imorgon kväll onsdag kl 19 leder Jan och Kalle filosofiska samtal om detta eviga ämne. På Stadsbiblioteket. Se mer under fliken “Filosofiska Salonger”. Välkommen!

Hägglund och väderkvarnarna

KD-ledaren Göran Hägglund skriver idag på debattplats i DN om den besvärande klyftan mellan ”folk och etablissemang”, något han ser som ett demokratiproblem. Det är en tragikomisk fäktning mot en diffus motståndare, där hans eget raljanta sätt att beskriva situationen han ser närmast direkt motsäger hans tal om att respektera och tolerera andra människor. Jag […]

Cohen, Ohly och den intellektuella spänsten

Det är en njutning att läsa, nyss bortgångne, G.A. Cohen. Han var en av de mest betydelsefulla politiska filosoferna efter John Rawls och har ägnat stor möda åt att bemöta just Rawls teori om rättvisa. Cohen refererar gärna till Marx och hans sympatier ligger långt ut på vänsterkanten. Men, det som gör honom så njutbar […]