Nytt debattinlägg

Sherpan Dan Munter publicerade just följande debattext om Vänstern och burkan.

När är det okej att vilseleda?

På många håll (tex i DN och på BBC) uppmärksammas en fransk dokumentär om människors benägenhet att lyda order. I dokumentären fås deltagarna att tro att de medverkar i en frågesport, där de som svarar fel bestraffas med elchocker som deltagarna får i uppgift att utföra. De vet inte att den som svarar och får […]

Hur många borde vi vara?

4 forskare skriver idag på DN debatt att dagens befolkningsökning bör hävas och helst övergå i befolkningsminskning. De är oroliga för att den sista vildmarken på jorden ska förvandlas till odlingsmark och mänsklig infrastruktur. De ser det som glädjande att prognoser pekar på att Japans befolkning kan komma att halveras från dagens 127 miljoner till […]

Filosofisk salong ikväll om Djuren och människan

Ikväll är det dags för vårens andra filosofiska salong, denna gång på temat “Djuren och människan”. Vi hoppas då få diskutera frågor om hur relationen mellan djur och människor bör se ut, om djurs moraliska status och hur man kan och bör angripa denna typ av frågor. Människans relation till djur tycks vara komplex – […]

Tillämpad distributiv rättvisa

Jag arrangerar ett läger i sommar som bygger på en stark idé om jämlikhet och solidaritet. Vissa som är intresserade av lägret har ont om pengar och upplever lägeravgiften som hög. Vissa anser att det i lägrets anda borde finnas en större solidaritet i prissättningen. Se där ett vardagligt, tillämpat problem för den distributiva rättvisan! […]