Moderat lögn istället för pudel

Moderaterna i Botkyrka har i dagarna funnits ha fingrarna i SD-syltburkarna. De har plagierat från Sverigedemokraternas principprogram i sitt “Särskilt yttrande till kommunstyrelsen”. Det är förstås pinsamt. Men det blir dubbelt pinsamt att notera de lögner kommunmoderaterna drar till med när detta uppdagas. Istället för att försöka försvara innehållet och säga nåt i stil med […]

Hemundervisning otillåten i Sverige

I Sverige råder skolplikt i meningen att alla barn måste utbildas i en skola som godkänts som sådan av staten. Tidigare har ett visst utrymme funnits för att utbilda barn genom s.k. “hemundervisning”, dvs. att vårdnadshavarna ombesörjer utbildningen på annat vis. Efter en utredning och förslag från utbildningsdepartementet kommer den redan begränsade möjligheten till hemundervisning […]