Filosofisk Salong i decembermörkret

Onsdagen den 15e december kl 19-20.30 är det dags för årets avslutande filosofiska salong på Stadsbiblioteket. Ämnet för dagen är “Naturligt Kön och Naturlig Sexualitet”; ett ämne som både kan locka och förvirra. Vi tänker oss utgå från bland annat följande frågeställningar: Är kön något naturligt, och i så fall på vilket sätt? Är sexualitet […]