Pseudoreligion – vad är det?

Nästa Filosofiska Salong den 16 nov kl 18 00 på Stadsbiblioteket kommer ha temat pseudoreligion. Men vad är det? Upprinnelsen till det hela var på Lars disputationsparty. Jag stod och pratade med Dan och hade någon sorts utläggning om någonting. Dan kommenterade att ”det där låter pseudoreligiöst”. Överraskad, stum men därefter nyfiken kommer jag ihåg […]

Otrohet

Otrohet behöver inte bara handla om sexuell otrohet. Senaste tidens händelser kring Juholt kan väcka frågan om exempelvis en partiledare kan vara otrogen? Alltså inte i sexuell mening utan i en annan betydelse. Otrohet kan handla om att man inte är lojal mot vissa kärnvärden i en politisk rörelse. Att man sviker att leva upp […]