Dags för höstens första salong: Kall!

Kall Ordet kallelse för tankarna till förlegade gamla kristna dogmer och föreställningar. Men kan kallelse ha en innebörd som får betydelse för den moderna människan? Vad innebär en sekulariserad kallelse? Är det en metod för den moderna människan att ge mening åt sitt liv? Med Jan Aronson och gäst. Välkomna!