Salong om individualism

Svenskarna är världens mest individualistiska folk, men vad innebär individualismen? Svaret på frågan spelar roll för politiken (om bara individer har intressen, kan inte nationer ha det), vetenskapen (om fundamentala förklaringar av sociala fenomen måste handla om individer, så kan de inte handla om strukturer), och personliga val (om jag bör jag vara individualistisk, bör […]