Historisk vårdreform med moralism

Posted on November 8, 2009
Filed Under Dagens Sherpa | 1 Comment

I natt röstade representanthuset ja till president Obamas sjukvårdsreform i dess nuvarande version. Det anses allmänt vara ett viktigt steg mot allmän sjukvård i USA, även om vidare förhandling väntar i senaten. De som inte försäkras av sina arbetsgivare kan utnyttja den statliga försäkring som i viss mån kommer att konkurrera med privata vårdförsäkringar, om än inte i så stor utsträckning eftersom den snarast utgör ett minimi-alternativ som få kommer att välja frivilligt. Statliga alternativ som konkurrerar med privata kan annars vara ett effektivt sätt att främja effektiviteten på oligopol-liknande marknader, vilket exempelvis statliga SBAB bidragit till att göra på den svenska bolånemarknaden. Reformen är historisk men inte så genomgripande som den kunde ha varit. Det amerikanska systemet är fortfarande långt från de europeiska som i grunden bygger på att staten betalar all vård (s.k. single payer system), även om exempelvis det svenska systemet närmar sig det amerikanska med allt fler privata försäkringar.

En modifikation av sjukvårdsreformen i sista minuten innebär att det statliga alternativet inte bekostar aborter. Fattiga människor kommer alltså även i fortsättningen sakna möjlighet att göra abort. Många amerikaner anser förstås att det är viktigt att begränsa antalet aborter eftersom dessa är omoraliska eller till och med ogudaktiga. Man vill alltså begränsa människors möjligheter att råda över sina liv för att främja den allmänna moraliska och gudfruktiga nivån i samhället i stort, eller möjligen för att skydda enskildas goda karaktär eller eviga själ. I det förra fallet handlar det om s.k. moralism och i det andra om moralisk paternalism. Båda dessa motiv för frihetsinskränkningar står förstås i strid med liberalt politisk tänkande. Vanlig paternalism, som syftar till att skydda människors hälsa, anses i allmänhet mindre problematisk.

Det är intressant att detta ”land of the free” tar så lätt på friheten i många fall. En förklaring kan vara den utspridda moralismen. En annan förklaring kan vara att det inte är frihet man fäster vikt vid, utan äganderätt. Denna politiska terminologi är vanlig även i Sverige – förslag som syftar till en stärkt äganderätt försvaras ofta i termer av frihet. Ordet frihet lånar sig förstås till alla möjliga användningar. Men kan vara fri att konfiskera andras egendom, fri att råda över andras liv eller död, fri att hindra andra från att mätta sina svältande magar med frukt från sin herrgårds dignande träd, osv. Men jag vågar påstå att de flesta vanliga människor skulle säga att den som har råd att äta sig mätt och låta sina barn gå i skola har en större frihet än den som inte har det. Vi fäster oss i allmänhet mer vid reella möjligheter än hypotetiska resonemang kring vad som skulle vara möjligt om resurser fanns till hands. I den meningen offrade idag amerikanarna återigen friheten på moralismens altare. Men reformen i stort kommer att stärka de svaga och förhoppningsvis råda bot på de största orättvisorna vad gäller vård i USA. Det är historiskt.

/Kalle

Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/b/1/b/filosofigruppen.se/httpd.www/sherpa/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

One Response to “Historisk vårdreform med moralism”

  1. Ida on November 23rd, 2009 10:05 am

    Tack för en bra och tydlig analys av denna obegripliga fråga.

    Kanske kan man hoppas att Obama ser detta urvattnade förslag som ett steg på vägen och tar tag i kompromisserna, som abortfrågan, vid ett senare tillfälle? De verkar ju onekligen vara rätt skickliga på att vara strategiska. Ska bli intressant att se var det landar till slut.

Leave a Reply