Inför statlig globalskatt

Posted on November 16, 2009
Filed Under Dagens Sherpa, Filosofiska Rummet | 2 Comments

Igår sände P1:s filosofiska rummet ett program om Välgörenhet där jag diskuterade detta ämne med Live Stretmo och Christian Munthe. Under programmet kastade jag fram idén att svenska staten skulle kunna införa en frivillig Globalskatt med syfte att finansiera fattigdomsbekämpning i tredje världen.

Problemet är enormt och bekant – En miljard människor lever i fattigdom (under $1/dag), ungefär lika många kan inte läsa och ungefär lika många saknar tillgång till rent vatten. Situationen förvärras av att nettoflödet av kapital går från fattiga länder till rika, att internationella handelsregler gynnar de rika och missgynnar de fattiga, att många regimer i fattiga länder är korrumperade och inkompetenta, och att dessa odemokratiska regimer tillåts ta internationella lån med sina befolkningars framtida skattepengar som säkerhet och tillåts sälja nationella tillgångar (råvaror, verksamheter) på den internationella marknaden.

Många åtgärder krävs för att lösa dessa enorma problem. Vissa av dem kräver pengar. I många fall kan pengar användas för att direkt hjälpa människor i extrem nöd. Pengar som används på ett ogenomtänkt sätt kan skada mer än de hjälper men det finns kloka sätt att hjälpa (långsiktig utveckling genom satsningar på infrastruktur, utbildning etc.).

FN har sedan länge ett biståndsmål om 0,7% av BNI (Bruttonationalinkomsten – summan av bruttonationalprodukten och nettoinkomster från utlandet). Sverige är ett av få länder som lever upp till detta mål. Men vi kan göra mer.

Mitt förslag är en frivillig Globalskatt på 1% av taxerad inkomst. Detta skulle potentiellt kunna mer än fördubbla Sveriges bistånd (särskilt som en del av dagens “bistånd” används till flyktingpolitik och andra åtgärder i Sverige). Globalskatten bör inte vara progressiv, dels för att rika människor ofta motsätter sig progressiv beskattning och detta därför skulle riskera öka antalet avhopp, dels för att intäkterna inte används för att finansiera det samhälle som ger vissa högre inkomster än andra utan tvärtom går till utlandet som mer av en gåva (även om man kan anse att vi har en kollektiv skuld till fattiga länder).

För att öka delaktigheten och betalningsviljan skulle det kunna finnas en möjlighet att specificera vart ens Globalskatt ska gå – existerande biståndsorganisationer skulle mycket väl kunna kanalisera dessa pengar, givet att de lever upp till vissa kriterier vad gäller effektivitet och mål.

Den som inte vill betala Globalskatt ska kunna fylla i ett formulär och skicka in en sådan begäran till Skattemyndigheten. I forskningssyfte och för ökade demokratisk självförståelse bör en sådan begäran specificeras efter ett antal förvalda alternativ:

“Jag vill inte bidra till fattigdomsbekämpning genom att betala 1% av min inkomst eftersom:

 1. Jag vill hellre använda pengarna till min egen konsumtion.
 2. Jag tror att alla biståndsorganisationer som är godkända av Skattemyndigheten gör mer skada än nytta.
 3. Jag vill skänka motsvarande summa till biståndsorganisationer som inte är godkända av Skattemyndigheten.
 4. Jag motsätter mig Globalskatt av principskäl.
 5. Jag vill inte själv bidra när så få andra bidrar.”

Alternativ 5 tycker jag själv är den enda rimliga anledningen att hoppa av. Denna anledning finns förstås inte i utgångsläget när alla antas betala, så om alla tänkte som jag skulle vi inte få några avhopp. Emellertid vet vi att alla de andra alternativen förekommer.

En mer avancerad variant än att ha med alternativ 5 är att var och en kan ange hur stor andel av befolkningen som måste vara med i detta kollektiva projekt för att man själva ska vara kvar. Exempelvis:

“Jag vill betala min Globalskatt givet att följande andel av befolkningen gör det: __ %”

Med en sådan lösning skulle inte de villkorat solidariska vara tvungna att vänta och se vad andra gör, utan de kan redan första året villkora sin skatt relativt den allmänna solidariteten. Själva poängen med en statlig Globalskatt är nämligen att vi är mer benägna att ge när andra också ger. Vi vill inte själva offra oss för den goda saken, eller ens göra det tillsammans med en större minoritet, men om tillräckligt andra också bidrar, då kan vi tänka oss att vara med. Denna villkorade vilja att bidra till fattigdomsbekämpningen är idag outnyttjad.

/Kalle

Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/b/1/b/filosofigruppen.se/httpd.www/sherpa/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

2 Responses to “Inför statlig globalskatt”

 1. Erik M, vän av oordning on November 16th, 2009 3:13 pm

  Spännande idé.

  * Varför ska denna skatt vara frivillig (underförstått: Finns det något speciellt skäl för denna skatt som inte gäller för andra skatter?)

  * Finns/behövs det någon strategi för att bevara frivilligheten från idé till genomförande av detta förslag?

  * Enligt vilken mekanism ska pengarna öronmärkas (för att inte blandas in i statsbudgeten som exv Stockholms trängselskatt (heter det så)?

  * Varför välja att kalla detta en skatt?

 2. Kalle on November 17th, 2009 12:22 am

  Bra frågor!

  Jag kallar det en skatt i likhet med kyrkoskatten, som ju fortfarande heter så i folkmun, om än inte i det formella regelverket, där den kanske mer rättvisande heter kyrkoavgift. Jag gillar också att det låter som något man borde betala.

  Mekanismen för att öronmärka pengarna borde kunna vara densamma som för kyrkoavgiften(?). Jag måste erkänna att jag inte behärskar de skattetekniska detaljerna, men jag ser inget principiellt problem där, skatteverket har väl god koll på vilka pengar de tar in.

  “Skatten” ska vara frivillig eftersom den inte utgör en del av de inkomster som staten behöver för att finansiera sin verksamhet (oavsett hur det avgörs vilken denna bör vara), utan kommer som ett tillägg till denna verksamhet. Oavsett hur högt det statliga biståndet är så finns det troligen en potential att samla in ytterligare pengar till behövande genom en Globalskatt såsom jag har beskrivit den.

Leave a Reply