Lusten att sälja eller skyldigheten att informera?

Posted on February 25, 2010
Filed Under Dagens Sherpa | Leave a Comment

Så har polischefen blivit Göran också i DN. Kvällstidningen Aftonbladet spelade ut ”allmänintresse”-kortet för en månad sen, och då hade redan TV och många andra tidningar gått ut med namnet (och den google-kunnige kunde hitta ryktet långt innan dess). Så visst kan man undra om det finns någon enda läsare av DN som missat att det är fd länspolismästare Göran Lindberg som är ”polischefen” i den sexhärva som nu nystas upp. Men ändå känns det lite trist att DN nu också faller in i ledet. Bilan har fallit: ”vare sig du är oskyldig nu eller inte så är du för alltid Dubbelmoralens Sexpolischef för svenska folket, väl bekomme”.

De flesta av oss tänker förstås att det är tämligen osannolikt att han inte skulle vara skyldig till stora delar av det som kommit fram (och säkert mycket som aldrig kommer fram), men tanken med integritetsskyddande principer som att vänta till domen fallit är att låta en rättsinstans göra den bedömningen innan man integritetskränker en människa. Det är en bra princip, och det är trist att se hur lite den väger när det kommer en ”toppenhärva” med alla de rätta ingredienserna flygande: ett nätverk av gubbar i mer eller mindre höga ställningar, grupporgier med minderåriga, en polischef som slagits för jämställdhet och moralfrågor inom polisen, gunstling i regeringskretsar därtill! Vad är då lite personlig integritet?

Låter jag för cynisk? Aftonbladets chefsredaktör Jan Helin har bloggat om sina skäl till att de gick ut med namnet i slutet av januari, och redovisar följande:

1)   Polisen har mycket högt förtroende hos allmänheten, ett förtroende som samhället är beroende av. Därför är det av ett särskilt högt allmänintresse när poliser misstänks för brott.

2)   Göran Lindberg har varit hög chef inom polisen.

3)   Även om Lindberg nu gått i pension så misstänks det att ett av brotten begicks dessförinnan.

4)   Göran Lindberg har varit offentligt engagerad i sexualbrott-och jämställdhetsfrågor.

5)   Alternativet, anonym rapportering skulle behöva utelämna en stor mängd relevanta uppgifter för att undvika att indirekt peka ut honom.

6)   ”Till det kommer de onödiga spekulationer och risk för rykten om personer som inte alls är berörda som ofta blir fallet när en person med hög position i samhället misstänks för brott.”

Dels handlar här argumentationen om att allmänintresset är stort (1, med stödpremisserna 2-4), dels om att konsekvenserna skulle bli dåliga att undvika namnpublicering (5 och 6). Jag har svårt att förstå hur Helin kan tycka att det är goda skäl han framför.

Allmänintresset först. Helin tycks mena att allmänintresset beror på det polisförtroende som vi har och är beroende av. Vad är det av detta förtroende som är kopplat till om man anger namnet på en särskilt person, och särskilt innan domen fallit? En hög polis är misstänkt, det är ju redan nollnivån på rapporteringen. Döms han så talar pressen om vem det är, och allt allmänheten nu har rättfärdigat intresse i kan komma fram. Döms han inte så slipper vi grovt integritetskränka en person genom en namnpublicering. Jag har svårt att se att allmänintressekortet har kraft här.

Dåliga konsekvenser. En stor mängd relevanta uppgifter skulle behöva utelämnas, menar Helin. Det betyder uppgifter som skulle kunna identifiera mannen i fråga, förstås. Men om det är dåligt beror ju på hur ”relevant” ska förstås i sammanhanget. Som jag fattar det syftar Helin till (4) här, dvs den dubbla bokföring som Lindberg fört mellan sitt eget beteende och det han drivit offentligt, ja byggt mycket av sin karriär på. Det är sant att sånt inte kan sägas annat än i allmänna ordalag, vilket förstås hindrar rapportering om en av de saker som stött folk mest bortom det han faktiskt gjort sig skyldig till (och för vissa kanske mer): dubbelmoralen. Men hur relevant är det egentligen i sammanhanget? Det är relevant om vi tänker oss att det visar på ett positivt samband mellan å ena sidan personer som slåss för jämställdhet och mot sexuellt utnyttjande, och å andra sidan dessa personers engagemang i eget sexuellt utnyttjande (och förstås ojämställdhet å det yttersta). Men någon sådan koppling har jag inte sett redovisat någonstans. Tvärtom verkar den omvända kopplingen finnas, och det här mera vara en marginalföreteelse. I övrigt tycks hans jämställdhetsarbete mera vara en pikant detalj i sammanhanget, och alltså inget som bör tillmätas någon större relevans. Och åter, det är något som finns kvar att rapportera om med bibehållen kraft om han befinns skyldig. (Återstår skäl (6), och det är så svagt – vilket även Helin verkar tycka eftersom han liksom lägger till det mest som en liten bisats i slutet – att jag inte ens kommer beröra den bortom den här parentesen.)

När beslut om namnpublicering i allmänintressets namn går hand i hand med den extraprofit som det innebär att slå mynt av människors nyfikenhet bör man komma med extra goda argument för att undanröja misstanken om att det senare varit den verkliga motivationen. Helins argumentation snarare stärker än försvagar den misstanken.

//Niklas

Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/b/1/b/filosofigruppen.se/httpd.www/sherpa/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply