Hur många borde vi vara?

Posted on March 14, 2010
Filed Under Dagens Sherpa | 1 Comment

4 forskare skriver idag på DN debatt att dagens befolkningsökning bör hävas och helst övergå i befolkningsminskning. De är oroliga för att den sista vildmarken på jorden ska förvandlas till odlingsmark och mänsklig infrastruktur. De ser det som glädjande att prognoser pekar på att Japans befolkning kan komma att halveras från dagens 127 miljoner till 67 miljoner år 2100.

Det är en utbredd uppfattning att även om vi har starka skäl att bry oss om existerande människors välmående så har vi inte skäl att skapa nya välmående människor. Jag delar den uppfattningen. Jag tycker också att bevarad vildmark, artrikedom och ekologisk komplexitet har egenvärde. Jag är därför benägen att hålla med artikelförfattarna. Jag vill gärna att människan finns kvar som art med all sin kulturella rikedom, men jag ser inget egenvärde i att hela jorden befolkas av människor, även om det skulle gå att undvika obehagliga följder av trångboddheten.

Det är inte helt klart varför exakt författarna vill ha vildmark hellre än infrastruktur, men de uppmanar alla att beakta “samhällets välbefinnande och mänsklighetens framtid”. Det är alltså delvis för att framtida människor ska få ett bättre liv som de vill att vildmarken ska bevaras och återhämta sig, möjligen är det bara därför.

Detta väcker förstås intressanta frågor. Författarna delar uppenbarligen den utbredda uppfattningen att vi inte har skäl att skapa nya välmående människor. Men de verkar samtidigt tycka att vi har skäl att se till att de framtida människor som kommer att finnas kan leva rika liv på det sätt som (bara?) är möjligt med tillgång till en rik natur. Författarna tycks med andra ord värdera kvalitet över kvantitet vad gäller framtida människor.

Det är en helt avgörande fråga för vår politik idag hur vi värderar framtiden. Mycket av det vi gör idag är oåterkalleligt och kommer att påverka otaliga generationer av människor. Om vi tillmäter framtiden liknande vikt som nutiden är effekterna för oss som lever idag nästan försumbara i jämförelse. Så: Tycker vi att det är bra med många människor så länge de har liv värda att leva? Eller tycker vi att det är viktigare att de människor som kommer att finnas har rika liv? Vilken roll spelar naturen i ett rikt liv? Tycker vi att ekosystemet bör bevaras eller utvecklas på något sätt oberoende av hur det påverkar framtida människor? Bra att frågan lyfts. Vad säger våra partier?

/Kalle

PS: Författarna hävdar att vi med ett födelsetal på 2,6 barn per kvinna kommer ha en världsbefolkning på 134.000 miljarder år 2300. Det tycks helt omöjligt. Lustigt nog skriver de inom parantes att detta inte är ett tryckfel. Isåfall måste det vara ett räknefel.

Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/b/1/b/filosofigruppen.se/httpd.www/sherpa/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

One Response to “Hur många borde vi vara?”

 1. Lars Lindgren on March 14th, 2010 9:26 pm

  Du har rätt artikeln är missvisande men pekar ändå på några intressanta fakta.
  Om alla hade en fertilitet på 2.6 barn per kvinna skulle inte ökningen bli så stor, det skulle ”bara” bli ca 1000 miljarder mänskor 2300.

  Det scenario i FN-rapporten som leder till en befolkning på 134 * 10^9 är om alla länder behåller den fertilitet de hade 1995-2000. De länder som ökar mest skulle då dominera totalt medan befolkningen i länderna som i dag har hög utvecklingsnivå skulle minska till hälften av i dag.
  Så enligt det scenariot skulle dagens industriländer ha en befolkning på 600 millioner medan resten av värden skulle ha 133 400 000 millioner människor år 2300.
  Det verkar konstigt att använda det som argument för att minska fertiliteten i de industrialiserade länderna i dag.

  Denna ökning motsvarar ca 4 barn per kvinna, antag att en generation är 20 år då hinner vi med 15 generationer som var och en dubblerar antalet människor, 2^15 är 32768 den prognostiserade ökningen är 20 000 gånger så det kanske motsvarar närmare 3.9 barn per kvinna.
  Troligen skulle naturligt vis svält begränsa befolkningen innan år 2300.

  Rapportens medel scenario förespår en befolkning som stabiliserar sig på 9 miljarder vilket verkar hanterbart.

  Jag anser att födelsetal på ungefär dagens nivå i de industrialiserade länderna inte är ett problem.
  Däremot måste vi verka för ökat välstånd i övriga länder bland annat för att det brukar ge lägre födelsetal.

  134 000 miljarder mänskor ger ca 1 kvadratmeter landyta och 3 kvadratmeter havsyta per människa
  så det fordrar en helt annan tekniknivå än vad vi har i dag, bland annat måste all mat produceras artificiellt och nästan allting måste återvinnas. Troligen har vi koloniserat rymden innan vi har teknik för att försörja så många på jorden och jag tvivlar starkt på att det blir före 2300, det är troligare att vi hinner utplåna oss själva med kärnvapen eller miljöförstörelse.

Leave a Reply