Salong om individualism

Posted on April 1, 2016
Filed Under Salonger | 1 Comment

Svenskarna är världens mest individualistiska folk, men vad innebär individualismen? Svaret på frågan spelar roll för politiken (om bara individer har intressen, kan inte nationer ha det), vetenskapen (om fundamentala förklaringar av sociala fenomen måste handla om individer, så kan de inte handla om strukturer), och personliga val (om jag bör jag vara individualistisk, bör jag inte inordna mig i gruppen). Frågor om individualism kan man också stöta på i antal olika områden inom filosofin. Ämnet för salongen tisdag den 5 april, 18:00 på Stadsbiblioteket är alltså individualism.

Här några filosofiska aspekter av individualismen som man kan fundera på inför salongen. En distinktion är den mellan individualism i etisk bemärkelse – det enda som är värdefullt är individer – och individualism som ett krav på samhällsvetenskapliga förklaringar, dvs att förklaringar handlar om individer och inget annat. Etiska individualister menar att det enda som slutgiltligen har värde är individer, men för att uttolka vad detta betyder behöver man kanske fundera både över politisk filosofi och meta-etiska frågor om vad värde egentligen är. Metodologiska individualister tänker sig att till syvende og sidst måste varje förklaring av sociala fenomen koka ner till individers handlande och att man därför bör reducera bort sådant som normer och institutioner om man verkligen vill förklara varför samhället ser ut som det gör.

Här väcks alltså frågor inom vetenskaps- och kunskapsteori: Vad är en bra förklaring? Måste en förklaring av sociala fenomen ha att göra med individer? Och kan man på förhand sätta gränser för hur förklaringar ser ut?

Individualismen väcker också frågor inom etik och politisk filosofi. Ett område att undersöka är den så kallade värdeteori, dvs. området som undersöker på vilka sätt kan saker och ting ha värde. Den etiska individualismen tycks implicera att bara individer har värde i sig och att allt annat som verkar värdefullt får sitt värde genom att vara bra för individer, är det en rimlig position?

Många av de centrala debatterna i politisk filosofi kan förstås som en komflikt mellan individualism och kollektivism, t.ex. kan man kombinera med jämlikhet med individualism? För att förstå individualismen så behöver man också förstå på vilket sätt och när den skiljer sig från andra positioner.

Slutligen finns här en fundamental fråga om hur man bör leva sitt liv, vilken, som så ofta, bäst illustreras av ett Monty Python-klipp: https://www.youtube.com/watch?v=QereR0CViMY

 

Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/b/1/b/filosofigruppen.se/httpd.www/sherpa/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

One Response to “Salong om individualism”

  1. Jonas Mickels on November 14th, 2016 10:47 am

    Premissen att svenskarna är ett av världens mest individuella folk är helt tagit ur luften och felaktig. Empirin visar att det förhåller sig precis tvärtom. Att slänga ut sig detta utan någon evidens eller stöd för påståendet skadar självklart förtroendet för samtliga argument som framförs på denna hemsida.

Leave a Reply