Kapitalism eller byråkrati? -Det finns alternativ

Posted on May 14, 2009
Filed Under Dagens Sherpa | Leave a Comment

Det privata företaget Medhelp sköter sjukvårdsupplysningen i Stockholms län. För det får man betalt per samtal. Inte konstigt då att man vill hålla samtalen så korta som möjligt. Fler rekommendationer att söka akutvård kostar inte Medhelp något, så länge man lyckas behålla uppdraget. Företagets vinstintresse avspeglar sig i personalpolitiken – noggrannt reglerad arbetstid och lönebonus för korta samtal, utan uppenbara misstag. Effektivt? -Kanske, men de arbetande uppmuntras inte att fokusera på den förmodade huvuduppgiften – att ge råd till allmänheten om hälsa och sjukdom – utan på att genomföra så många samtal som möjligt på kortast möjliga tid utan att göra allvarliga misstag.

Vore det bättre att ha sjukvårdsupplysningen i offentlig regi? Då slapp man vinststressen, men å andra sidan finns risken att de arbetande saknar incitament att vara effektiva – man kan lika gärna småprata med någon trevlig inringare en halvtimme som att ta nästa samtal, systemet kompenserar genom att tilldela mer resurser.

I båda fallen är problemet att den enskilda arbetande inte identifierar sig med uppgiften utan ser till sig själv inom de ramar som det auktoritära arbetslivet bestämmer. Chefen kan vara en entreprenör eller en byråkrat, oavsett vilket så hänger min anställning på att jag anpassar mig till krav och normer. Utöver det har jag ingen anledning att excellera. Förutom min privata strävan att göra ett gott arbete, att bidra till samhället och andra människors välmående. Denna strävan kan förstås frodas inom både kaptialistiska företag och statliga byråkratier, mycket beror på den lokala personalpolitiken och stämningen inom arbetsgruppen. Problemet är att varken kapitalisten eller byråkraten har någon direkt anledning att främja just det goda arbetet, det är vinst eller makt/överlevnad som motiverar.

Ett uppenbart alternativ är arbetandestyrda företag där de arbetande själva både bestämmer inrikting på och utformning av arbetsuppgifterna, och avnjuter eller genomlider konsekvenserna av hur arbetet utförs. Ett demokratiskt företag kan vara lika inriktat på vinstmaximering som ett kapitalistiskt, om de arbetande anser att egen vinning är det enda målet med arbetet, men detta snäva mål är åtminstone inte inplanterat i själva grundförutsättningarna. De arbetandes olika personliga mål, som ofta är att göra ett gott och meningsfullt arbete och samtidigt förtjäna sitt levebröd, bestämmer företagets mål genom lämplig demokratisk process. Effektiviteten får man på köpet, förutom att företaget agerar på en marknad precis som ett kapitalistiskt så slipper man effektivitetsförlusten det innebär att passiva ägare uppbär stora vinster.

Kapitalallokering är en komplicerad teknisk fråga som måste lösas. Men låt oss först fråga oss i vilken miljö vi vill tillbringa huvuddelen av vår vakna tid, vilken sorts arbetsliv vi vill ha. Utanför arbetslivet förmodas demokratisk ordning vara en rättighet, inom arbetslivet anses det i bästa fall vara ett verktyg för vinstmaximering. Varför?

/Kalle

Comments

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/b/1/b/filosofigruppen.se/httpd.www/sherpa/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply