Sherpa Etikråd

Sherpa Etiktråd erbjuder organisationer kvalificerad rådgivning inom etik och angränsande filosofiska områden. Våra uppdragsgivare har vanligen en fråga eller ett tema där man vill ha kvalificerade synpunkter från kompetenta och meriterade yrkesfilosofer. Det kan även vara att man använder Sherpa Etikråd som ”think-tank” för ett problemområde där man söker goda argument, mer substans, eller klargöranden av begrepp och samband. Det kan gälla allt från granskningar av internutbildningar och dokument till rådgivning vid etiska problem inom organisationen eller gentemot tredje part.

 

Sherpa Etikråd vänder sig i första hand till företag och offentliga organisationer. Även privatpersoner och icke kommersiella föreningar är välkomna med förfrågningar.

 

Tag kontakt med antingen Kalle Grill eller Jan Aronsson (kontaktväg).