Debatt

Längre debatterande texter av Sherpas medlemmar:

080415. Släpp filosoferna loss. Dan skriver om filosofens roll i samhället. DN Kultur.

0901. Martina en naturlig konsekvens av redan existerande ojämlikheter i vården. Kalle, Dan och Niklas skriver om ojämlikhet i vård, och särskilt vård av barn, apropå det nyöppnade barnsjukhuset Martina i Stockholm. Socialmedicinsk tidskrift 5/2008 (vill du se numret i sin helhet, kontakta redaktionen på redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se).

090922. För fri fildelning. Kalle sammanställer argumenten. Publicerad på Newsmill.

100331. Slöjdebatten: Vänstern och slöjan. Dan skriver på Arenas hemsida.